Αλλαγή λαδιών μηχάνημα Die-κοπής

Τεμαχίζοντας μηχανή αλλαγή λαδιών. Τεμαχίζοντας μηχανή είναι το κύριο με κινητήρα συρόμενη μοχλό, τροχαλία, πάλι οδήγησε τέσσερις πόλο κίνημα, λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα έως 6000, ελλείψει καλή λίπανση και ψύξη είναι πολύ ενοχλητική