Όπου τεμαχίζοντας μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για

Τεμαχίζοντας μηχανή χρησιμοποιείται κυρίως για προϊόντα από χαρτί στο εμπορικό σήμα της βιομηχανίας συσκευασίας, χάρτινες συσκευασίες, ευχετήριες κάρτες και άλλα πεθαίνουν κοπής, επιχειρήσεις ανακούφισης ζαρώνοντας και κρύο, είναι σημαντικό για μετεκτυπωτικής συσκευασία εξοπλισμός επεξεργασίας.